Aktualijos

Dėmesio! Nacionalinis 2017 metų mokinių pasiekimų patikrinimas

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO  (diagnostiniai ir standartizuoti testai) ORGANIZAVIMAS VILNIAUS DARŽELYJE-MOKYKLOJE ,,DAINORĖLIAI“ 2017 M

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  1. Suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  2. Suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  3. Nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  4. Atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (standartizuotų ir diagnostiniųtestų) vykdymo tvarkaraštis

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Testavimo data

Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis

apie 45 min.*

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Balandžio 27 d.

Balandžio 27 d.

RAŠYMAS, 2 dalis

apie 45 min.*

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 27 d.

Balandžio 27 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.
Ankstesni įrašai


2017 m. kovo 15 dieną „Drugelio“ ir „Žiogelio“ grupių vaikučiai drauge su auklėtojomis keliavo į Lietuvos edukologijos universitetą. Aktų salėje vyko edukacinis projektas „Dainuoju chore“. Išvykos metu buvo siekta  supažindinti vaikus su choriniu reiškiniu: struktūra, balsais, dirigento vaidmeniu. Vaikai grįžo kupini puikių įspūdžių.

Džiaugiamės, kad mūsų pradinių klasių mokiniai šauniai pasirodė 2017 metų Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje. Olimpiadoje dalyvavo: Saulė Želnytė (2kl.), mokytoja Renata Viržintienė; Barbora Aukštuolytė (3kl.), mokytoja Lina Patašienė; Aistė Jaskelevičiūtė (4kl.), mokytoja Alvyda Bernotė.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą, kurią skyrėte, pervesdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 2016 metais į paramos – labdaros fondą „Dainorėlių vaikai”. Kviečiame ir šiemet Vilniaus darželiui/mokyklai Dainorėliai” skirti iki 2 proc. GPM. Gautą paramą planuojame skirsime ugdymo aplinkų darželio grupėse turtinimui, mokinių, pedagogų ir tėvų iniciatyvoms įgyvendinti, individualiai vaiko pažangai skatinti. 

4 klasės mokiniai - Emilis Skrolis, Algirdas Karalius, Gajus Viškelis, Paulius Mockus ir Kotryna Brežinskaitė - dalyvavo kasmetinėje Vilniaus miesto anglų kalbos III-IV klasių mokinių viktorinoje "English is fun" ir užėmė I-ąją vietą. Džiaugiamės ketvirtos klasės mokinių pasiekimu.

Vasario 24 dieną darželyje svečiavosi Sigitas Poškus -  lietuvių poetas, prozininkas, kuris dar yra ir Elžbietos Poškutės dėdė.