Mokslo metų trukmė

VILNIAUS  DARŽELIS – MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI“

2023-2024 mokslo metai

 

1.Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:

1.1.Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.;

1.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175.

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1-4 klasės

2023-09-01

2024-06-11

175

35

 
1.3. Skiriamos atostogos:
 

 Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

 Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

 Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

   Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

   Vasaros

2024 m. birželio 12 d. – rugpjūčio 31 d.

1.4. Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

Pusmečiai

Pusmečio pradžia

Pusmečio pabaiga

I pusmetis

2023-09-01

2024-01-19

II pusmetis

2024-01-20

2024-06-11

 

 

 

 
Atnaujinta: 2024-04-11