Darbo užmokestis

Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. III ketv.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Bibliotekininkas

243

1

279

Dietistas

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

756

1

1076

Direktorius

*

1

*

IT specialistas

1014

1

1144

Indų plovėjas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Logopedas

1571

3

1477

Meninio ugdymo pedagogas

959

7

1067

Mokytojas

1285

7

1207

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1502

8

1543

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1722

4

1621

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

990

6

1024

Mokytojo padėjėjas

296

7

315

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

296

2

244

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir

priešmokyklinio amžiaus

1352

2

1575

Pastatų priežiūros specialistas

896

2

995

Psichologas

716

1

924

Raštinės vadovas

*

1

*

Sandėlininkas

448

2

511

Sargas

730

3

840

Sekretorius

*

1

*

Skalbinių prižiūrėtojas

183

2

210

Socialinis pedagogas

716

3

548

Specialusis pedagogas

*

1

*

VDM pedagogas

405

8

447

Valytojas

243

2

315

Virėjas

1108

4

1140

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

Direktorė                                                                                                                              Liucija Milašauskienė

 

Vyr. buhalterė                                                                                                                        Daiva Paukštienė

 

 

 

 

Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai"

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. II KETV.

 

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. II ketv.

 

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

 

Bibliotekininkas

243

2

279

 

Dietistas

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

756

2

777

 

Direktorius

*

1

*

 

IT specialistas

1014

2

1144

 

Indų plovėjas

*

1

*

 

Kiemsargis

*

1

*

 

Logopedas

1571

3

1466

 

Meninio ugdymo pedagogas

959

11

1155

 

Mokytojas

1285

9

1320

 

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1502

10

1538

 

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1722

4

1831

 

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

990

6

1019

 

Mokytojo padėjėjas

296

6

326

 

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

296

2

244

 

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

*

1

*

 

Pastatų priežiūros specialistas

896

2

970

 

Psichologas

*

1

*

 

Raštinės vadovas

*

1

*

 

Sandėlininkas

448

2

500

 

Sargas

730

3

840

 

Sekretorius

*

1

*

 

Skalbinių prižiūrėtojas

183

2

210

 

Socialinis pedagogas

716

2

618

 

Specialusis pedagogas

*

1

*

 

VDM pedagogas

405

8

447

 

Valytojas

243

3

280

 

Virėjas

1108

4

1140

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

 

Direktorė

 

Liucija Milašauskienė

Vyr. buhalterė

 

Daiva Paukštienė

Atnaujinta: 2023-12-08