Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis(paskirtasis) darbo užmokestis per 2020 m. III ketvirtį 

Pareigybès pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketv.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

545

2

562

Dietistas 

*

1

*

IT specialistas

*

1

*

Indų plovėjas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

600

2

784

Raštinės vadovas

*

1

*

Sandėlininkas

359

2

394

Sargas

608

3

826

Sekretorius

*

1

*

Skalbinių prižiūrėtojas

131

2

161

Valytojas

229

3

214

Virėjas

906

4

983

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

Bibliotekininkas

*

1

*

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams)

*

1

*

Logopedas

952

2

1142

Meninio ugdymo pedagogas

634

13

797

Mokytojas

1235

8

1336

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1219

8

1501

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1321

5

1216

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padejėja

810

6

878

   Mokytojo padėjėjas    1 *

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/prieśmokyklinio ugdymo programą, padėjėja (spec. poreikių vaikams)

216

3

199

Psichologo asistentas * 1 *

Specialusis pedagogas

*

1

*

                VDM pedagogas 

426

6

482

Atnaujinta: 2021-06-14