Administracija

Milda Bajevienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kategorija

Kontaktai:

Ona Viškelienė
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Kontaktai:

Vilma Lepeškaitė
Raštinės vedėja

Kontaktai:

Renata Ostrovska
sekretorė

Kontaktai:

Atnaujinta: 2017-01-13