Tvarkaraščiai

 

VILNIAUS DARŽELIS - MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI"

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023 – 2024

1 klasė

 

1 PAMOKA

2 PAMOKA

3 PAMOKA

4  PAMOKA

5 PAMOKA

8:30 – 9:05

09:35 - 10:10

10:20 - 10:55

11:05 - 11:40

11:50 - 12:25   

PIRMADIENIS

MATEMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

 

ANTRADIENIS

MATEMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

MUZIKA

TREČIADIENIS

LIETUVIŲ K

DORINIS T./ETIKA

LIETUVIŲ K

GAMTOS MOKSLAS

VISUOMENINIS UGDYMAS

KETVIRTADIENIS

MATEMATIKA

MATEMATIKA

DAILĖ

TECHNOLOGIJOS

ŠOKIS

PENKTADIENIS

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

MUZIKA

KLASĖS VALANDĖLĖ

PAMOKOS TRUKMĖ 1 KLASĖJE – 35 MIN.

 

 

 

VILNIAUS DARŽELIS - MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI"

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023 – 2024

2 klasė

 

1 PAMOKA

2 PAMOKA

3 PAMOKA

4 PAMOKA

5 PAMOKA

6 PAMOKA

8:30 -   9:15

9:45 - 10:30

10:40 - 11:25

11:35 - 12:20

12:30 - 13:15

13:45 - 14:30

PIRMADIENIS

LIETUVIŲ K.

MATEMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

FIZINIS UGDYMAS

PASAULIO PAŽINIMAS

ANGLŲ K.

ANTRADIENIS

MATEMATIKA

MATEMATIKA

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

ŠOKIS

ANGLŲ K.

TREČIADIENIS

LIETUVIŲ K.

DORINIS E.

DORINIS T.

 MATEMATIKA

KLASĖS VALANDĖLĖ

 

ANGLŲ K.

ANGLŲ K.

KETVIRTADIENIS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

MATEMATIKA

PASAULIO PAŽINIMAS

MUZIKA

 

PENKTADIENIS

MUZIKA

LIETUVIŲ K.

DAILĖ

DAILĖ

FIZINIS UGDYMAS

 

 

PAMOKOS TRUKMĖ 2 KLASĖJE – 45 MIN.

 

 

 

 

VILNIAUS DARŽELIS - MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI"

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023 – 2024

3 klasė

 

1 PAMOKA

2 PAMOKA

3 PAMOKA

4 PAMOKA

5 PAMOKA

6 PAMOKA

8:30 -   9:15

9:45 - 10:30

10:40 - 11:25

11:35 - 12:20

12:30 - 13:15

13:45 - 14:30

PIRMADIENIS

FIZINIS UGDYMAS

ANGLŲ K.

ANGLŲ K.

MATEMATIKA

LIETUVIŲ K.

 

MATEMATIKA

MATEMATIKA

ANTRADIENIS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

GAMTOS MOKSLAI

MATEMATIKA

MUZIKA

KLASĖS VALANDĖLĖ

TREČIADIENIS

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

DORINIS T.

DORINIS E.

 

ANGLŲ K.

ANGLŲ K.

KETVIRTADIENIS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

MATEMATIKA

MATEMATIKA

ŠOKIS

 

PENKTADIENIS

VISUOMENINIS UGDYMAS

FIZINIS UGDYMAS

DAILĖ

TECHNOLOGIJOS

MUZIKA (SOLFEDIS)

 

 

 

 

PAMOKOS TRUKMĖ 3 KLASĖJE – 45 MIN.

 

 

                                                                                                                                                                                

VILNIAUS DARŽELIS - MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI"

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023 – 2024

4 klasė

 

1 PAMOKA

2 PAMOKA

3 PAMOKA

4 PAMOKA

5 PAMOKA

6 PAMOKA

8:30 -   9:15

9:45 - 10:30

10:40 - 11:25

11:35 - 12:20

12:30 - 13:15

13:45 - 14:30

PIRMADIENIS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

MATEMATIKA

ANGLŲ K.

ANGLŲ K.

 

 

 

 

ANTRADIENIS

FIZINIS UGDYMAS

PASAULIO PAŽINIMAS

PASAULIO PAŽINIMAS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

KLASĖS VALANDĖLĖ

TREČIADIENIS

DORINIS T.

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MUZIKA

ŠOKIS

 

ANGLŲ K.

KETVIRTADIENIS

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ K.

LIETUVIŲ K.

MATEMATIKA

MATEMATIKA

ANGLŲ K.

DORINIS E.

PENKTADIENIS

LIETUVIŲ K.

DAILĖ

DAILĖ

FIZINIS UGDYMAS

MUZIKA

 

PAMOKOS TRUKMĖ 4 KLASĖJE – 45 MIN.