Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

 

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: 

Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: 

Dienos ritmas ir darbo laikas

Vilniaus darželio – mokyklos ,,Dainorėliai“ darbo laikas: 7.00 – 18.15
 

IKIMOKYKLINĖS/PRIEŠMOKYKLINĖS  GRUPĖS VAIKŲ DIENOS RITMAS


  7.00 –   8.30      Vaikų priėmimas, individuali veikla, grupiniai žaidimai.
  8.00 –   8.30      Rytinė mankšta.
  9.00 –   9.30      Pusryčiai.
  9.30 – 11.00      Ryto ratas. Integruota ugdomoji veikla.
10.30 – 10.45      Priešpiečiai
11.15 – 12.30      Žaidimai lauke.
12.30 – 13.00      Pasiruošimas pietums, pietūs

13.30 – 15.00      Poilsio ir ramybės laikas.
15.00 – 15.30      Kėlimasis. Savitvarka.

15.30 – 16.00      Pavakariai

16.00 – 18.00      Laisvi vaikų žaidimai lauke, grupėje,  papildomas ugdymas,

                            pokalbiai su tėvais.                                       
 

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. 

Dirbdami pagal atnaujintą mūsų, Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“, Ikimokyklinio ugdymo programą, remiamės:

    1.Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu – tai gairės, padedančios pedagogams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams, kitiems ugdytojams ir vadovams suprasti, ko gali pasiekti vaikai nuo gimimo iki šešerių metų, bei susitarti dėl vaikų ugdymo tikslų, uždavinių, numatyti ugdymosi rezultatus.

   2.Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis – jų paskirtis pristatyti Pasiekimų aprašą, atskleisti, kaip juo vadovaujantis patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose; kaip pažinti vaiką, atpažinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą pažangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius jo ugdymosi rezultatus.

Mūsų įstaigoje veikia 4 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Viena diena darželyje kainuoja – 2,90 Eur,  Priešmokyklinėje grupėje skiriamos sumos: Pusryčių kaina- 1,16 Eur, pietų kaina - 2,10 Eur, pavakarių kaina - 1,16 Eur. Kai vaikas yra ugdomas ne ilgiau kaip 4 val. per dieną darželio grupėse – 2,30 Eur, priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur .

1,00 Eur mokestis  - ugdymo reikmėms. 0,50 Eur mokestis - ugdymo reikmėms taikomas soc. pašalpą gaunančioms šeimoms ir vaikams, lankantiems darželį iki 4 val per dieną.

Mokestis už darželį mokamas iki 25 mėnesio dienos: kvitą ar patvirtinimą (jei mokate internetu) atneškite grupės pedagogui.

 

1pav. Darželio grupių struktūra nuo 3 iki 6 metų

 

 

Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ ikimokyklinio ugdymo programa
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo nuo 2022 m. liepos 01 d.
Ikimokyklinio ,priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-305 pakeitimo
Ikimokyklinių/priešmokyklinių vaikų grupių dienos ritmas ir laikas 2019-2020 m

Naudingos nuorodos tėvams:

„Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“

„Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“

Atnaujinta: 2024-01-16