Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Darželyje-mokykloje "Dainorėliai" dirbama pagal visos dienos mokyklos veiklos modelį. 

 

PRADINIŲ  KLASIŲ MOKYTOJŲ KONSULTACINIŲ VALANDŲ GRAFIKAS

Konsultacinės valandos

  • skirtos konsultuoti mokinius, nesuprantančius ar nesuspėjančius įsisavinti mokomosios medžiagos;
  • tai papildomas laikas, kurį mokytojas gali skirti papildomai medžiagai įsisavinti, pagrindiniai medžiagai gilintis ir pan.

 

Mokytojo vardas, pavardė

Veikla

Konsultacinių valandų

diena (-os)

Konsultacinių valandų laikas

Pamoka

Laikas

Renata Viržintienė

Papildomas ugdymas ,,Motorikos lavinimas“

Ketvirtadienis 

6 pamoka

14:40- 15:25

Lina Patašienė

Papildomas ugdymas ,,Matematikos labirintai"

 

Trečiadienis  3 pamoka  10:40 - 11 :25

Lina Patašienė

Papildomas ugdymas ,,Lietuvių kalbos konsultacijos"

Trečiadienis

4 pamoka

11:35 - 12:20

Alvyda Bernotė

Papildomas ugdymas ,,Matematikos labirintai“

Pirmadienis 

6 pamoka

13:45 - 14:30

Alvyda Bernotė  ,,Matematikos konsultacijos " 4 klasės mokiniams  Penktadienis  4 pamoka 11:35 - 12:20
Alvyda Bernotė 

Lietuvių kalbos konsultacinės valandos 

Trečiadienis  1 pamoka  08:30 - 09:15
Alvyda Bernotė 

Lietuvių kalbos konsultacinės valandos 

Trečiadienis  2 pamoka  09:45 - 10:30

Asta Šėmaitė

Papildomas ugdymas ,,Gabiųjų ugdymas 1 klasės mokiniams“

Trečiadienis

5 pamoka

 12:35 - 13:05

Asta Šėmaitė

Papildomas ugdymas ,,Gabiųjų ugdymas " 3-4 klasės mokiniams“

Trečiadienis

6 pamoka

13:35 - 14:15

Audra Uselienė

Papildomas ugdymas ,,Anglų kalba ir aš“

2 klasės mokiniams

Antradienis 

Po pamokų

14:00 - 14:45

Audra Uselienė

Papildomas ugdymas ,,Anglų kalba ir aš“

3-4 klasės mokiniams

Antradienis 

Po  pamokų

14:45  - 15:30

Kviečiame susipažinti su aktualia informacija:

2021- 2022 . Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
2020-2021 . Priėmimo į mokyklas tvarka
2020 m. Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos patvirtinimo
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ visos dienos mokyklos grupių veiklos modelis 2018-2019 m.
Patarimai pirmokų tėvams pagal ŠMM rekomendacijas

Pradinio ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai:

Pradinio ugdymo bendroji programa (2008 m., 1 priedas)

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa (2016 m.)

Žmogaus saugos bendroji programa Priedai

Sveikatos ugdymo bendroji programa Priedai

 

Mūsų uniformos užsakomoshttps://www.uniformusiuvimas.lt/

 

Atnaujinta: 2020-10-12