Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Darželyje-mokykloje "Dainorėliai" dirbama pagal visos dienos mokyklos veiklos modelį. 

 

PRADINIŲ  KLASIŲ MOKYTOJŲ KONSULTACINIŲ VALANDŲ GRAFIKAS

Konsultacinės valandos:

  • skirtos konsultuoti mokinius, nesuprantančius ar nesuspėjančius įsisavinti mokomosios medžiagos;
  • tai papildomas laikas, kurį mokytojas gali skirti papildomai medžiagai įsisavinti, pagrindiniai medžiagai gilintis ir pan.

 

Mokytojo vardas, pavardė

Veikla

Konsultacinių valandų

diena (-os)

Konsultacinių valandų laikas

Pamoka

Laikas

Lina Patašienė

Papildomas ugdymas lietuvių kalba  ,,Kūrybinio rašymo dirbtuvės“

Antradienį

6 pamoka

13.30 – 14.05 val.

Lina Patašienė

Papildomas ugdymas lietuvių kalba  ,,Kūrybinio rašymo dirbtuvės“

Ketvirtadienį

5 pamoka

12.45 – 13.20 val.

Alvyda Bernotė

Papildomas ugdymas ,,Matematikų klubas“

Pirmadienis

4-5 pamokos

11.35 - 13.15 val.

Asta Pūslienė

Papildomas ugdymas

Matematika(loginiai uždaviniai)

Antradienis

6 pamoka

13.30 - 14.00 val.

14.00 - 14.30 val.

Renata Viržintienė

Lietuvių kalbos konsultacinės valandos

Trečiadienis

2-3 pamoka

9.45 – 11.25  val.

 

Kviečiame susipažinti su aktualia informacija:

Vilniaus darželio-mokyklos DAINORĖLIAI bendruomenės dienoraštis
Pradinių klasių mokytojų konsultacinių valandų grafikas
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ visos dienos mokyklos grupių veiklos modelis 2018-2019 m.
Patarimai pirmokų tėvams pagal ŠMM rekomendacijas

Pradinio ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai:

Pradinio ugdymo bendroji programa (2008 m., 1 priedas)

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa (2016 m.)

Žmogaus saugos bendroji programa Priedai

Sveikatos ugdymo bendroji programa Priedai

 

Mūsų uniformos užsakomoshttps://www.uniformusiuvimas.lt/

 

Atnaujinta: 2019-06-13