ŠV. MARTYNO DIENA „DEBESĖLIŲ” GRUPĖJE

ŠV. MARTYNO DIENA „DEBESĖLIŲ” GRUPĖJE

Lapkritį „Debesėlių“ grupė spektakliu paminėjo Šv. Martyno - žibintų dieną. Vaikai vaidino, piešė žibintus, taip tobulindami savo kūrybiškumo gebėjimus. Žibintų šventės ištakos – Šventojo Martyno diena. Legenda byloja, kad kartą Martynas, tuomet dar paprastas kareivis, kelyje sutikęs iš šalčio drebantį elgetą ir jo pasigailėjęs – perkirtęs savo apsiaustą ir pusę jo atidavęs pavargėliui. Tą naktį sapne jam pasirodęs Kristus, apsigaubęs apsiausto puse, ir taręs: „Martynai, tai mane tu apgaubei savo drabužiu“. Tad žibintų šventė mokė vaikus ugdytis atjautą ir dosnumą, puoselėti savo vidinę šviesą ir dalintis ja su kitais, o visa tai yra „Smalsuoliu pasaulio“ projekto dalis – kurti saugią mokyklos aplinką.
Ankstesni įrašai


Metodinė diena.

Pranešimą skaito meninio ugdymo mokytoja – metodininkė, dr. Daiva Žitkevičienė.

Debesėlių grupėje vyko tarptautinės programos „Zipio draugai“ žinių įtvirtinimas vaidinimu „Jausmai“. Šia programa buvo siekta įgyvendinti 2021 metų „Dainorėliai“ ugdymo(si) veiklos tikslą – stiprinti ir plėsti vaikų emocinį ugdymą bei projekto „Smalsuolių pasaulis“ užduotį – saugios aplinkos kūrimą.

Spalio 15 dieną „Saulutės“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai vyko į Vilniaus teatrą „Lėlė“. 

VILNIAUS ROTUŠĖJE IŠKILMINGAI ĮTEIKTI ATMINIMO ŽENKLAI „UŽ NUOPELNUS VILNIAUS SAVIVALDAI“

2021 m. spalio 11d. Vilniaus Rotušėje iškilmingai įteikti Atminimo ženklai „Už Nuopelnus Vilniaus savivaldai.