Aktualijos

NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI 2021-2022 M.M.

Tėvelių, 4-ų klasių mokinių, mokytojų dėmesiui!

2021 – 2022 m. m. 4 klasėje bus vykdomi nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP):

4 klasėje - skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;  

Numatyta, kad NMPP vyks elektroniniu būdu Vilniaus darželyje – mokykloje ,,Dainorėliai“, elektroninės užduotys bus vertinamos automatiškai. Rezultatai nebus naudojami mokiniams ir mokykloms reitinguoti. NMPP vyks atskirais srautais, laikantis taisyklių, kurias numato karantino režimas ir (ar) ekstremaliąją situaciją reglamentuojantys teisės aktai pagal šį tvarkaraštį:    

 4 KLASĖJE:  

Kalendorinė data

Patikrinimas NMPP

Pradžia

Vykdymo būdas

Rezultatų skelbimas

2022 m. balandžio 1 d.

Skaitymo  (I srautas)

9 val.

Elektroninis

 

2022 m. balandžio 4 d.

Skaitymo (III srautas)

9 val.

Elektroninis

2022 - 04 - 04 –

2022 - 04 - 11

2022 m. balandžio 5 d.

Matematika (I srautas)

9 val.

Elektroninis

 

2022 m. balandžio 6 d.

Matematika (III srautas)

9 val.

Elektroninis

2022 - 04 - 05 –

2022 - 04 - 12

2022 m. balandžio 7 d.

Pasaulio paž. (I srautas)

9 val.

Elektroninis

 

2022 m. balandžio 8 d.

Pasaulio paž. (III srautas)

9 val.

Elektroninis

2022 - 04 - 07 –

2022 - 04 - 13

Kiekvieno patikrinimo trukmė – 45 min.      
Ankstesni įrašai


Visus kviečiame prisijungti prie paramos akcijos Ukrainai. 

  

Svarbiausia informacija apie priėmimą į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA MOKYKLOJE 

Nuo 2011 m mokyklose pradėjo veikti Vaiko gerovės komisijos. Jų tikslas - užtikrinti saugią ,jaukią ir darnią aplinką mokykloje.

Džiaugiames atėjusiu pavasariu ir Dainorėlių vaikų meninėmis  pavasario veiklomis. 

https://youtu.be/OVT_i1T48hg