Aktualijos

Mokinių priėmimas 2018-2019 mokslo metams

Vilniaus darželio – mokyklos ,,Dainorėliai“ Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos (toliau– Komisija) darbo tvarkos aprašas nustato  mokinių priėmimo į Vilniaus darželį-mokyklą ,,Dainorėliai“ tvarką įsakymu Nr. V- 41. Komisija savo veikloje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-28 sprendimu Nr. 1-1366.

Komisijos posėdžių grafikas:

  • pirmas posėdis vyks 2018-06-04, 09.00 val.
  • antras posėdis vyks  2018-06-06, 16.00 val.
  • trečias posėdis vyks  2018-08-22, 16.00 val.

Mokinių priėmimo komisija:

  • Milda Bajevienė - komisijos pirmininkė;
  • Aušra Simutienė - sekretorė;
  • Daiva Margarita Kardaitė - narė;
  • Giedrė Stašinskienė - narė;
  • Lina Patašienė - narė.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2018 m.
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2018 m.

 
Ankstesni įrašai


Visą gegužės mėnesį mūsų įstaigoje vyko muzikiniai renginiai: koncertai, šeimos šventės, išleistuvės. Ikimokyklinukai ir mokiniai drauge su auklėtojomis, mokytojomis ir meninio ugdymo pedagogais susirinkusią bendruomenę džiugino puikiais ir kūrybiškais renginiais. Dėkojame visiems dalyvavusiems.

3 klasės mokiniai (mokytoja Renata Viržintienė) lankėsi gyvūnų prieglaudoje. Iš Kaziuko mugės metu paaukotų pinigų, vaikai kartu su tėveliais vežė gyvūnams lauktuvių.

Dainorėliuose vyko Jurginių viktorina 1-4 klasių mokiniams. Mokiniai, susiskirstę į komandas, atliko įvairias kūrybines-patyrimines užduotis, kurias paruošė anglų kalbos mokytoja Audra Uselienė kartu su savo „pagalbininkais“ anglų kalbos būrelio nariais. Viktoriną vedė Kornelija (4 kl.), Adelė (3 kl.) ir pirmokas Jurgis. Kviečiame susipažinti su smagios viktorinos akimirkomis.

Balandžio 16 d. prasidėjo nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Kviečiame susipažinti su pasiekimų tikrinimo tvarkaraščiu.

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje mūsų trečios klasės mokiniai (mokytoja Renata Viržintienė) dalyvavo susitikime su poete Violeta Palčinskaite.