IŠVYKA Į „RAGANIUKĖS“ TEATRĄ

IŠVYKA Į „RAGANIUKĖS“ TEATRĄ

Lapkričio  12 d. „Saulutės“, „Žiogelio“ ir „Varpelio“ grupės vaikai aplankė „Raganiukės“ teatrą.  Vaikai žūrėjo legendinį spektaklį – žaidimą anglų pasakos motyvais apie tris paršiukus Nifnifą, Nufnufą, Nafnafą ir klastūną vilką. Spektaklyje galėjo dalyvauti visi mažieji žiūrovai. Kūrėme teatrą kartu su pasakų veikėjais - aktoriais. Scena pavirto atvira, didele džiaugsmo ir atradimų erdve.
Ankstesni įrašai


Lapkritį „Debesėlių“ grupė spektakliu paminėjo Šv. Martyno - žibintų dieną. Vaikai vaidino, piešė žibintus, taip tobulindami savo kūrybiškumo gebėjimus.

Metodinė diena.

Pranešimą skaito meninio ugdymo mokytoja – metodininkė, dr. Daiva Žitkevičienė.

Debesėlių grupėje vyko tarptautinės programos „Zipio draugai“ žinių įtvirtinimas vaidinimu „Jausmai“. Šia programa buvo siekta įgyvendinti 2021 metų „Dainorėliai“ ugdymo(si) veiklos tikslą – stiprinti ir plėsti vaikų emocinį ugdymą bei projekto „Smalsuolių pasaulis“ užduotį – saugios aplinkos kūrimą.

Spalio 15 dieną „Saulutės“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai vyko į Vilniaus teatrą „Lėlė“.